Store

Graad R sonder werkskaarte 2022

SKU 00084
R580.00
In stock
1
Product Details

For English text, scroll down to: ENGLISH TEXT


Ons is super duper opgewonde om 'n paar fisiese werkswinkels te kan aanbied gedurende die tweede helfte van die jaar.

Wat is ons onderwerpe?

 • Konkreet leer vanaf geboorte tot graad R
 • Jou dagprogram en klasuitleg (min of baie spasie, ons het raad!)
 • Leerstasie idees!!! Soos altyd het ons splinternuwe wonderlike idees wat JY in jou klas of huis kan gaan toepas.
 • Leer deur speel - ons wys jou hoe!

Wat sluit die fooi in?

 • Deelname op die dag
 • 'n Sertifikaat (ons is by SACE geregistreer)
 • 'n Boks met hulpmiddels (loer op die foto's hier bo) - hierdie boks gaan ons gebruik om jou te wys hoe om konkreet te assesseer (met 'n fokus op die 3 tot 6 jarige).
 • Boekie met 'n opsomming van die dag se bespreking (nie die sprekers se volledige skyfie-vertoning nie, net 'n handige opsomming).

Waar bied ons aan?

Hierdie jaar bied ons die werkswinkel slegs op uitnodiging aan. Indien jy dink jou skool wil ons ontvang - laat weet ons by admin@oasisclub.co.za

Loer by ons lys van datums en plekke waar jy wil inskakel.

Let op na die taal van aanbieding en prys van elke perseel.


ENGLISH TEXT

We are super duper excited to present some physical workshops during the second half of the year.

What are our topics?

 • Concrete learning from birth to grade R
 • Your day program and class layout (lots or little space, we have a plan for you!)
 • Learning station ideas !!! As always, we have brand new great ideas that YOU can apply in your class or home.
 • Learn by playing - we show you how!


What does the fee include?

 • Your participation in the presentation
 • A certificate (we are registered with SACE)
 • A box with apparatus (look at the photos above) - this box we will use to show you how to assess in a concrete way. (Focus on the 3 to 6 year old).
 • Booklet with a summary of the day's presentation (not the slides - just a handy reference)


Where will we be presenting these workshops?

This year we are presenting the workshop by invitation only. If you think your school wants to host us - let us know at admin@oasisclub.co.za


Take a look at our list of dates and venues to choose from.

Note the language of presentation and price of each venue.Save this product for later
%d bloggers like this: