Store


Kleuter Kliek Tuisprogram 2022

SKU 00035
R5 500.00
In stock
1
Product Details

Ouderdom kind :

Hierdie program fokus op die volgende ouderdomme :

 • 2 tot 3 jariges
 • 3 tot 4 jariges
 • Graad preR (RR)
 • Graad R
 • Graad 1
 • Graad 2
Watter werkswyse volg ons? :

Ons gebruik die nasionale kurrikulum standaard (CAPS) as fondasie. Maar ons inhoud is verryk en strek baie verder as net die minimum standaard.

Die beginsel in die hele aanvangsfase sowel as voorskoolse jare is konkrete leer en belewing. Waar die kind nie net bloot as toeskouer informasie moet absorbeer nie, maar dat die kind as aktiewe deelnemer hulle eie leer wêreld beleef en bemeester.

Hierdie beginsel van die skep van ‘n sinvolle leer omgewing word regdeur ons inhoud gevolg.

Hoeveel tyd moet jy per dag hieraan spandeer? :
Voorskool : min of meer 2 tot 3 ure per dag.

Graad 1 en 2 : min of meer 3 tot 4 ure per dag.

Wie het die program saamgestel?
Die program is deur Yolandi van den Heever en Sophie Breytenbach saamgestel.
Is dit geregistreer?
Ons instansie is by SACE geregistreer as diensverskaffer en ons program is in lyn met CAPS (wat die amptelike kurrikulum assessering beleid is van Suid-Afrika).
Hoe gaan ek weet of my kind vorder?
Aan die einde van elke week is daar ‘n bladsy uit waarop jy vir jou eie kind ‘n punt gee vir sekere vaardighede. Dis nie ‘n TOETS nie, dis ‘n observasie wat deur die ouer gemaak word aangaande die kind se vordering.

Aan die einde van die kwartaal is daar ‘n rapport.

Hoe lyk die inhoud tipies van die program? :
Elke week sluit die volgende in :

1. Tema besprekings

2. Tema aktiwiteite – hierdie aktiwiteite fokus op wetenskap tegnologie biologie ens. Dis tema gerig. Sommige temas het meer hiervan as ander, afhangend van die temas.
3. Kreatiewe aktiwititeite – ons fokus is op werklike kreatiwiteit en nie die skep van produkte nie.
4. Wiskunde les
5. Taalles
6. Werkskaarte en boekwerk waar van toepassing.
7. Letter van die week (ons leer die letters foneties aan)(slegs graad R en 1)
8. Perseptuele aktiwiteite
9. Groot motoriese aktiwiteite
10. Ons voeg sensoriese aktiwiteite, bak en brou, projekte ens deurlopend by om vir die ekstra pret te sorg.

Wat is tipies die apparaat wat in die boks kom wat die leermateriaal vergesel?

 • Tellers
 • Wasgoedpennetjies
 • Papierborde
 • Hout blokkies
 • Vorms
 • Boontjiesakkies
 • Rygkrale
 • Veters

Wat stuur julle als vir my?

 1. ‘n Volledige boks (soos per jou kind se ouderdom aangedui) – begin van Kwartaal 1
 2. Die volledige jaar se leermateriaal (kwartaalliks), met ‘n werksboek per kwartaal.
 3. Rapporte en assesserings

Ek het meer as een kind – moet ek regtig vir elkeen ‘n vol pakket aanskaf?

Daar is R500.00 afslag per pakket vir twee of meer pakkette. Jy kan ook vir jou ouer kind ‘n vol pakket aanskaf en vir jou jonger kind(ers) dalk net een van ons bokse.

Die boks op sy eie (veral vir die jongeres) sal genoeg wees om al die CAPS uitkomste te behaal vir die jaar. Onthou egter dat jy net aktiwiteite saam met ons standaard bokse ontvang, nie die leerprogram ook nie.

Mag ek my kind tuis leer?

Tuisonderrig is wettig in Suid-Afrika. Graad R is nog nie skoolpligting nie en verg geen registrasie tans nie (dit gaan heel moontlik verander).

Graad 1 en 2 is skoolpligtig en jou kind moet ingevolge die skolewet by die Departement Basiese Onderwys geregistreer word as tuisskoler. Kontak gerus ons kantoor vir hulp met die registrasie.

Sal my kind kan teruggaan skool toe?

Ja, ons inhoud is op standaard. Die assesserings is standaard en die portefeulje wat jy opbou ook. Gaan hê vroegtydig ‘n gesprek met die skoolhoof van die skool wat julle oorweeg vir Graad 1 (of ouer) om seker te maak julle is op dieselfde bladsy.

Het julle meer info oor hierdie produk?

Ons het ‘n volledige video oor die produk hier onder –
Save this product for later
%d bloggers like this: