Store

Oasis Kurrikulum 2022 (Graad 2)

SKU OK085
R4 800.00
In stock
1
Product Details
UPC: OK080

Hierdie inhoud stem ooreen met die program vir Graad R behalwe dat die skrif oefeninge en werksboeke meer formeel is.Die program as ‘n geheel is egter steeds informeel en konkreet in benadering.

Ons program vir Graad 1 en 2 is al suksesvol in skole gebruik waar die kinders leer uitvalle beleef.Dis ook suksesvol aangewend in ‘n opset waar die kinders ‘n verrykte program benodig.

Vakke is as volg :

 • Eerste taal (huistaal)- kies uit Afrikaans of Engels
 • Eerste addisionele taal (Afrikaans of Engels)
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

Ons assesserings en rapporte is in lyn met die assesseringsbeleid.

Ons sluit ‘n volledige letter pakket in om die aanleer van die letters en klanke te vergemaklik.Hierdie letters word dan in graad R, 1 en 2 op dieselfde manier aangeleer en hersiening is sommer maklik!

Wat is ingesluit by elke ouderdomsgroep ?

 • 4 rapporte per jaar
 • genoeg inhoud om die kinders ‘n goed afgeronde sinvolle jaar te laat voltooi
 • aktiwiteite wat konkreet aangebied word
 • ‘n brief om ouers te vertel van ons kurrikulum
 • ‘n brief wat aan die Departement gegee kan word wat handel oor ons kurrikulum
 • ‘n sertifikaat vir die skool wat bevestig dat die skool ons kurrikulum volg vir die jaar 2022
 • toegang tot ‘n verskeidenheid ekstra bronne via ‘n OneDrive vouer
 • toegang tot ‘n Whatsapp groep (per ouderdom) waar die skrywers elke week help met beplanning en opleiding
Save this product for later
%d bloggers like this: