Persepsie LES 1

Les 1 LESTIPE Persepsie – gesig – diskriminasie GROEP Seniors TEMA Troeteldiere/Kleur DOELSTELLINGS Om kleuters se visuele diskriminasie te bevorder.Taalontwikkeling – woordeskat en begripsvorming.Aanleer en inskerping van ruimtelike begrippe soos agter, voor, binne, buite, verhouding van voorwerpe tot mekaar en tot die individu. APPARAAT Drie bokse verskillende groottes. Drie voorwerpe bv. opgestopte diertjies of voorwerpe... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: