Vorms

Plak jou groot vorms teen die muur vas.  Plaas jou boontjiesakkies (ons boontjiesakkies is ook vorms) in 'n houer.  Die kind tel 'n sakkie op en gooi die ooreenstemmende vorm raak teen die muur. Onthou dat ons in die voorskoolse jare fokus op die 4 basiese vorms.  Reghoek, sirkel, vierkant en driehoek.  Dis belangrik dat... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: