Kreatiewe kuns

KREATIEWE KUNS VOORSKOOLS. Die woord kreatief kan op verskillende aspekte dui. Van die mees aanvaarbare deffinisies vir kreatiwiteit is die volgende: Dis die vermoë om sake op nuwe maniere te sien.Om verby die gegewe informasie te gaan en nuwe terreine oop te breek.Om buite die normale te dink.Om  iets buitengewoons te maak.Gebruik dinge of sake... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: