Visuele en ouditiewe vermoëns van die voorskoolse kind

Hier volg 'n opsomming van die visuele en ouditiewe vermoëns van die voorskoolse kind. Dit is slegs enkele leidrade van wat verwag kan word op 'n sekere ouderdom. Hou egter in gedagte dat chronologiese ouderdom nie die enigste maatstaf is nie, maar dat dit ten nouste saamhang met : Die kleuter se opvoedigsmilieuDie geleenthede en... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: