Persepsie les 2

[metaslider id=2449 cssclass=""] Gaan loer ook HIER vir die les 1 in hierdie reeks. LESTIPE :  Visueel – Ruimtelike orientasie GROEP  :  Seniors TEMA  :  Metale DOELSTELLINGS Om kleuters se persepsie t.o.v. ruimtelike orientasie te verbeter.Taalontwikkeling: begripsvorming, woordeskat.Aandag, konsentrasie en luitervermoë te bevorder. APPARAAT 3 – 5 verskillende koeldrankproppies in 3 kleure. 1 Houtblokkie per... Continue Reading →

Visuele en ouditiewe vermoëns van die voorskoolse kind

Hier volg 'n opsomming van die visuele en ouditiewe vermoëns van die voorskoolse kind. Dit is slegs enkele leidrade van wat verwag kan word op 'n sekere ouderdom. Hou egter in gedagte dat chronologiese ouderdom nie die enigste maatstaf is nie, maar dat dit ten nouste saamhang met : Die kleuter se opvoedigsmilieuDie geleenthede en... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: