Die “font” en jou apparaat

[metaslider id=2449 cssclass=""] Opgestel vir ouers en onderwysers. - Sophie Breytenbach (26 Junie 2018) Die voorgeskrewe font. Die skryf-font waarna verwys word – Gr 1-font – word nie vir die eerste keer deur CAPS/KABV aangetoon nie. Hierdie font is reeds in die “ou” bedeling gebruik. (Sien M.C. Grove, Perseptuele Ontwikkeling, 1975 bl. 50 en 51.)... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: