In hierdie aktiwiteit kry die kind kans om hulle fyn spiere in te span en om getalbegrip in te oefen. Die kind kan sien hoe die hopie hoër raak met elke toenemende getal, die kind tel die pap een vir een op en begin elke keer van voor af tel (wat opeenvolging vaslê) en boonop kan ons na die tyd die pap eet!

Kyk die video hier :

Sê jou sê hier