Ek glo, en hoop, dat julle elke week prente met bypassende woorde op julle temaborde sit om deel uit te maak van jou tema aanbieding.

Die volgende is belangrik om ingedagte te hou :

Gebruik regte prente – waar moonlik. “Clipart” en sketse is iemand anders se weergawe van die werklikheid en ons kinders kan eerder aangemoedig word om hulle eie weergawes van die werklikheid weer te gee.Jou woorde moet by jou prente pas.Wees versigtig om té abstrakte woordkaarte te gebruik. Bv. liefde, die prent wys dalk iemand wat ‘n drukkie gee vir iemand anders. Maak die byskrif eerder drukkie. Die kinders kan op hulle eie die afleiding “liefde” maak. Dalk is hulle gevolgtrekking heeltemal anders as joune!Vir ouers maats (veral in graad 1) gebruik ons kort sinnetjies saam die prente.Wanneer jy ‘n sin skryf begin ons met ‘n hoofletter en eindig met ‘n punt. Vir losstaande woorde (uitgesluit name) begin ons met kleinletters.Moenie jou woorde in dik swart raampies sit nie – ons kinders is dan geneig om hulle geskryf ook te omring elke keer wat hulle iets skryf.Maak seker jou skrif (font) is korrek. Let veral op na die a, t, g en y. Hulle is dikwels die sondebokke.Jou prente en woorde moet groot genoeg wees sodat almal kan sien.Opskrifte is groter as byskrifte.Betrek die kinders by hierdie woorde en prente. Die prente kan in ‘n leerstasie uitgepak word en die kind kry kans om die woorde by die prente te probeer pas. Dis veral nou belangrik dat die woorde en die prente werklik saamloop.Plak jou prente op ‘n mooi effekleur agtergrond soos ‘n stewige karton. Dit skep ‘n pragtige raampie en lei die kind se ogies om op die regte gedeeltes te fokus.Jou temabord se agtergrond moet effekleurig wees (daar is ‘n rede hoekom ons graag ons pamflette op die yskas plak – die wit laat ons notas so mooi uitstaan).

Ek hoop hierdie raad het jou gehelp! Wat kan jy byvoeg?

Sê jou sê hier