Tema dinosourus

Gebruik droë pasta om jou eie dinosourus skelet mee te bou. Plak die pasta met witgom vas aan die bladsy en laat dit goed droogword.

Kyk deur boeke om julle idees te gee oor hoe hierdie diere gelyk het. Waak daarteen om nie voorskriftelik te wees wanneer die kind hiermee besig is nie.

Hierdie aktiwiteit verg beplanning en fyn motoriese vaardighede en is geskik vir ons kleuters.