Tema reptiele

Maak jellie aan en gooi plastiese diertjies in die jellie. Hierdie diertjie kan by die tema pas. Die kinders gebruik dan hulle hande of klein lepeltjies om die diere uit die jellie te haal.

Hierdie aktiwiteit fokus op sensoriese ontwikkeling en is veral lekker vir ons kleiner maats (2 tot 4 jariges).