Die woord “terloops leer” is vir my so ‘n wonderlike konsep. Die kind het toevallig iets geleer. Dit was pret, hy of sy het dit geniet, hulle het dit dalk selfs self uitgedink en in ‘n wonderlike aha oomblik het daar leer plaasgevind. Dis nie nét van toepassing in vryspel of fantasiespel nie, dis ook van toepassing in leerstasies wat reg aangebied word.

Kyk nou net na die foto hieronder :

Daar is vir die kind ‘n woord gegee. Geen klem is op die betekenis van die woord gelê nie, die betekenis van die woord maak op hierdie stadium glad nie saak nie! Dis vir hierdie doel, slegs sirkels, krulle en strepe wat in ‘n spesifieke patroon gepak is.

Nou kry die kind pennetjies. Kom ons knyp nou pennetjies vas aan elkeen van hierdie patrone wat uit die sirkels, krulle en strepe bestaan.

Hierdie maatjie het die woord “grond” in die loop van hierdie aktiwiteit maklik 5 maal “gelees” van links na regs. Elke letter is intens bestudeer terwyl die handjies en ogies moes fokus om die pennetjie nét reg vas te knyp. Die aktiwiteit fokus op die pennetjies vasknyp, terloops (toevallig) word die kind blootgestel aan geskrewe taal.

Ons moet meer maak van hierdie wonderlike manier van leer!

Sê jou sê hier