Die Duitsers het ʼn uitdrukking wat so lui:

“Ons maak nie van mense ingenieurs op universiteit nie, ons skep hulle al in die kleuterskool.”

En tog, besoek jy ʼn Duitse kleuterskool, vind jy nie kinders wat hard aan die werk is op stoele by tafels nie, jy kry kinders wat speel. Dan moet daar beslis iets aan speel wees wat soveel voorskoolse instansies in Suid Afrika blykbaar nie op ag slaan nie.

Die mense wat weet, het beslis BAIE hieroor te sê soos bv. Dr. Marike de Witt in

The Young Child in Context, 2011: 129 en 137. (Voorgeskrewe handboek vir graad studente – Unisa.)

  It is an undisputed fact that play has an important influence on a child’s development. It lays the foundations of almost everything the child learns during the preschool years and what they do all day. (Mayesky,2006:107)   Ons should always take into account the decisive, vital role fulfilled by play in the cognitive development of the child. Through play he discovers the world, and this obviously includes learning.  

Dit blyk ook dat ander lande wel deeglik bewus is dat die spel van die klein kind afgeskeep en geïgnoreer is want Ann Miles Gordon praat van spel wat weer reclaim moet word.

…..we should look at play as the foundation from which children venture forth to investigate, to test out… Curriculum takes on expression through play; teachers plan curriculum that uses play as the medium for learning……What started out as play – the sheer fun of it – is transformed into learning experiences.   Beginnings and Beyond, 2011 : 137.  (8th edition. International Edition.)    

Daar is nog:

  Young children do not differentiate between play, learning, and work… Why do children love to play? Because play is intrinsically motivated – that means, no one tells them what to do or how to do it. An activity ceases to be play, and children’s interest dwindles, if adults structure or even interfere inappropriately with play. Creative Activities for Young Children, Mary Mayesky, 2012: 133.  

Hoe verder die leser gaan ondersoek instel, hoe meer gaan die vraag na vore kom:

 Nou hoe is dit moontlik dat voorskoolse onderrig so ver van die waarheid af gedryf het?

WANT:

Orals om ons sien ons laerskole wat Gr. R kinders in uniforms stop, hope boeke uitgee wat in swaar tasse rond gedra of gesleep word, waar die enigste vorm van speel “pouses” is waar verveelde kinders op rugby velde rond hang en sport afgerig word met lyfies wat nog nie gereed is vir formele afrigting nie. En die voorskoolse instansies glo hulle moet hieraan meedoen om by te bly.

Ongelukkig eindig dit nie daar nie.

Die jonger kinders sit by tafeltjies en stoeltjies besig met werksblaaie en boeke. Kleintjies so jonk as 3 jaar oud (en jonger soos aangedui word op ʼn boek) moet inkleur en woorde lees. Geen wonder dus, dat dr. Carla Hannaford sug dat mense nog steeds dink ʼn kind kan net leer as hy met sy boude op ʼn stoel sit met ʼn boek voor hom op die tafel. Kyk wat sê sy verder:

  Real learning – the kind of learning that establishes meaningful connections for the learner – starts with movement in response to a stimulus, then creates a context or experience to understand the sensory input. Finally, learning is not complete until there is some output, some physical, personal expression of thought. Much of learning involves the establishment of skills that enables us to express our knowledge… As we develop these skills we use the muscles of our bodies, establishing neuromuscular routes as well as their ties to cognitive routes. Learning is not all in your head.   Smart Moves. Why learning is not all in your head, 2005, 2nd Edition: 99.  

Die belangrikheid van beweging word verder onderstreep deur dr. De Witt.

  Movement is part of the very foundation of all learning. From birth, children use movement to explore and discovertheir new environment. As children mature they use movement to manipulate and learn about their world. We should not underestimate the importance of movement in the education of children, specifically the young child. (Sanders, 1992: 3)   The Young Child in Context. 2011.  

Dit bring ons weer by SPEEL.

As beweging dan so belangrik is vir die jong kind dan is speel mos die ideale manier om hierdie beweging te steun?!!!

En dis net hier waar daar op baie tone getrap word veral op die van die ouer garde wat nog glo daar is net een manier waarop jy kinders kan leer en dis deur formele onderrig met genoeg drilwerk en memorisering om kennis so vas te lê.   

Liewe kollegas wat so ingestel is, moet jou tog nie laat ompraat om besoek af te lê by die Finse skole nie. Dit gaan groot sooibrand by jou afgee want daardie klomp laat nie eers hulle kinders toe om formeel toetse en eksamens af te lê voor hulle 14 jaar oud is nie. Dan word hulle nog evalueer as die beste onderwysstelsel in die wêreld met die grootste geletterheid persentasie nog! Dis so tragies dat die KABV/CAPS wel voorsiening maak vir informele onderrig in die Aanvangsfase met die klem op liggaamlike belewing (Kinesteties) maar dat ons kies om dit te ignoreer. Hoe lank nog? Sal ons nie maar waag op die pad waar ander reeds bewys het dit werk nie?

Uit die pen van Sophie Breytenbach. Met meer as 5 dekades ervaring in kleuter onderrig en skrywer van die Handleiding vir vroeë kinderontwikkeling sentrums is sy ‘n passievolle kenner soos min.

Sê jou sê hier