Alhoewel ons nie in graad R reeds leer lees of skryf nie, kry ons kinders blootstelling aan die geskrewe taal deur prente in te span. Die opvoeder bly deurentyd betrokke om sin aan die woorde te gee.

Die Amerikaanse opvoedkundiges gebruik die term “print rich environment” om hierdie beginsel te verduidelik. Kinders kan al op ‘n baie jong ouderdom woorde soos Clicks, Checkers en Dischem (voorbeelde uit ons eie huis) herken en “lees” aangesien die kind van vroeg reeds blootstelling kry aan die geskrewe taal binne konteks.

‘n Kind wat gereeld saam sy ouers winkels toe gaan herken naderhand 20 winkels, verskillende banke en selfs karre se logos en name. Aan die ander kant leer die kind wat nooit enige winkels sien nie, dalk net die klein kafee op die hoek se naam.

Dieselfde beginsel is waar vir kinders in ons klas. Geen blootstelling aan geskrewe teks (altyd binne konteks) lei tot ‘n arm sigwoord woordeskat, waar ‘n klas met die “print rich environment” se maats sommer kort voor lank stoel, tafel, swartbord en leeshoekie kan lees!

Dis ‘n slim gedagte vir ouers om sommer hulle huise ook so te merk! In my eie huis het die toilet vir baie jare sy eie naambordjie gehad. Kuiergaste het lekker hieroor gegiggel …

Feit bly staan, ons kinders is soos sponse en wanneer taal informeel en deur herhaalde blootstelling aangebied word, verkry die kind ‘n voorsprong soos geen formele onderrig dit kan doen nie!

Sê jou sê hier