Haal jou temawoorde en temaprente van jou bord af. Gee nou vir die kind kans om die regte woord by die regte prente te pas. Die opvoeder gaan hiermee moet help!

Ryg nou krale in … 1 kraal vir elke letter. Watter woord het die meeste letters? Kyk, daardie woord se string krale is ook die langste.

Ons leer van : analise en sintese, opeenvolging en kry blootstelling aan nuwe woorde en die geskrewe taal. Boonop oefen ons koördinasie en die fyn spiere so met die ryg saam.

Hierdie woorde en prente kom uit een van ons temas. Skaf joune hier aan :

Temas om self uit te druk

Sê jou sê hier