Kleuter kliek plasings.

Snuffel gerus hier vir idees, raad en pret !


Bou syfers

Voor jy die syfers op papier nader hark moet jou kind die vorm van elke syfer eers beleef op allerlei konkrete maniere. Gebruik klippies, doppies, proppies, tellers, klei, skoenveters en enige ander interessante ding waarop julle julle hande kan lê om die syfers mee te bou. Begin elke syfer op die regte plek. Gesels oor… Continue Reading →

Tema woorde en prente

Ek glo, en hoop, dat julle elke week prente met bypassende woorde op julle temaborde sit om deel uit te maak van jou tema aanbieding. Die volgende is belangrik om ingedagte te hou : Gebruik regte prente – waar moonlik. “Clipart” en sketse is iemand anders se weergawe van die werklikheid en ons kinders kan… Continue Reading →

Kleuter Kliek Koerant

Ek is so opgewonde vandag ek kan myself skaars inhou. Ons Kleuter Kliek Koerant is nou beskikbaar. Wat is dit? Hierdie koerant is aanlyn beskikbaar en jy kan jou kopie elke week uitdruk. Jy het boonop vir 6 maande toegang tot jou uitgawes as jy dalk een mis. Boonop kry jy vir 3 maande toegang… Continue Reading →

Lateraliteit

Lateraliteit beteken basies dat al die kante van ons lyfie moet kan saamwerk om ‘n taak te bemeester. Dis bo, onder, voor, agter, links en regs. Ons doen sommer baie oefeninge en aktiwiteite in die kleuterjare om hierdie belangrike vaardigheid vas te lê en in te oefen. Hierdie video is ‘n illustrasie van die assessering… Continue Reading →


Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: