Kleuter kliek plasings.

Snuffel gerus hier vir idees, raad en pret !


Wat sien jy?

Visuele diskriminasie beteken onder andere dat ‘n persoon na iets kan kyk en kan raaksien hoe dit van mekaar verskil en waar dit dieselfde is. Ons gebruik dit baie by lees en skryf. Die a en o lyk baie na mekaar, maar daar is ook ‘n verskil. Kom suksesvol te kan lees, moet die kind… Continue Reading →

Dieselfde as

Ons maats leer nog lank nie wat die = teken beteken nie. Maar met volgehoue, informele blootstelling hieraan is dit glad nie so ‘n vreemde teken teen die tyd wat dit wel begin gebruik word nie. In hierdie leerstasie het ons ‘n syferkaart in die een bakkie gesit. Die = teken is in die middel…. Continue Reading →


Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: