Wiskunde

Wiskunde (of gesyferdheid) is 'n besonderse abstrakte vak. Vir ons maats is dit dus byna onmoontlik om hierdie abstrakte inligting op plat-vlak papier weer te gee. Voordat jy een wiskunde werkskaart voor jou kind(ers) neersit moet die kind eers die basiese van hierdie vak beleef! Hoe meer sintuie jy betrek by leerstasies, hoe beter is... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: